vrijdag 23 mei 2014

Museum Belvédère

Mijn bezoek aan de tentoonstelling “Lichtobservaties – werken in serie” heeft veel bij mij te weeg gebracht. Dit is al het derde jaar dat ik een paar weken in Poppenwier doorbreng en het landschap schilder. Het landschap van mijn jeugd. Nu ben ik er aan toe dat ik het werk wil concentreren; naar de essentie toe wil brengen. En dan valt ineens zo’n tentoonstelling met o.a. het werk van Jonas Snijder in mijn schoot.

Bij de tentoonstelling staat dat hij zich de laatste jaren heeft toegelegd op het reflecterende zonlicht en de beweeglijkheid van water.
Quote van Snijder: “De basis van mijn kunstenaarschap mij wordt gevormd door het werken naar de waarneming. Het weergeven van de visuele werkelijkheid en het onderzoeken van vorm en inhoud. Het landschap fungerend als model; vlakverdeling en compositie, richting en ruimtelijkheid worden zichtbaar. ....Het isoleren van details uit het totaal aan beeldelementen leidt tot abstractie en verschaft het kunstwerk haar autonomie.”
Het werk en de uitspraken van Jonas Snijder vallen op hun plaats en laten mij met nieuwe ogen naar het landschap kijken.

1 opmerking: