maandag 1 oktober 2012

Monet in het Metropolitan Museum
Om een vergelijking te kunnen maken tussen het Japanse bruggetje dat men in de New York Botanical Gardens had gemaakt en dat van Monet, zijn we naar het Metropolitan Museum gegaan. Dit museum bezit een prachtige collectie Impressionisten, waaronder veel van Monet. Het prettige ervan is, dat ze er altijd weer hangen en niet uitgeleend of in de opslag, zoals je vaak bij het MoMa meemaakt. Ik houd ervan om vaak naar dezelfde schilderijen te kunnen kijken. Op bezoek te gaan en te weten dat ze thuis zijn.
Morgen vertrek ik weer naar Nederland. Volgende week zondag weer een workshop buitenschilderen en daarna aan het werk op het atelier met de studies uit Friesland.