vrijdag 14 april 2017

Het Zocherproject

In 2009 heb ik als grafisch ontwerper in dienst van het Milieucentrum Utrecht het boekje "Zochergroen" gemaakt. De ondertitel is: Wandelen langs bijzondere bomen in het Utrechts singelgebied. Al in 1824 deden de wallen van de stad geen dienst meer als verdedigingsmiddel, maar werden door de burgerij gebruikt voor zondagse wandelingen. De Haarlemse architect Johan David Zocher jr. (1791-1870) kreeg de opdracht om van de langgerekte, smalle strook terrein langs de singel en rondom de stad een park te maken.
Het park werd stapsgewijs aangelegd tussen 1829 en 1870.
Er bestaat een panoramische afbeelding van de tekenaar J. Bos uit 1859. De reproductie van het panorama is aangebracht op de muziektent op het Lepelenburg. Het origineel is te vinden in het Utrechtse Archief.
Ik heb mezelf nu tot taak gesteld om ook tekeningen te maken van het Zocherpark, maar dan vanaf het Louis Hartloopercomplex tot aan de gevangenis aan het Wolvenplein. Het eerst plan was om ook een leporello te maken, maar ik ben er nog niet uit hoe ik de tekeningen aan elkaar verbind. Dus nu eerst de losse tekeningen.
Deze tekening is van 15 maart. De bomen zijn nog kaal, maar het is lekker weer. Dit is de zijkant van het Louis Hartlooper Complex. Op de Tolsteegbrug staan de vaandels van het animatiefestival.
Deze tekening van 16 maart laat het bastion Manenburg zien. Dit verdedigingsbolwerk werd in1554 aangelegd in de stadswal. Het witte huis deed dienst als wachthuis. Het huis op de Manenburg bleef in Zochers definitieve ontwerp  van 1835 intact. De kazemat onder het huis is tegenwoordig in gebruik als beeldhouwersatelier.
De tekening is van 22 maart, de bomen zijn nog steeds kaal. Je ziet nog een stukje van het bastion de Manenburg, maar nu met het zicht op de stallen die bij het Centraal Museum horen. Tussen de bomen door de toren van de Nicolaïkerk. De kerk werd gebouwd in het begin van de twaalfde eeuw als de tweede parochiekerk van Utrecht. Van de oorspronkelijke romaanse kerk resteert aan de buitenzijde alleen nog het tweetorenfront. In de vijftiende eeuw werd de kerk ingrijpend verbouwd tot een gotische hallenkerk. Delen van het interieur hebben echter nog een aanwijsbare Romaanse oorsprong.
Tekening van 13 april. Ineens is het groen uitgebarsten, maar het is nog transparant: de gebouwen achter de bomen zijn nog steeds te zien.
Dit is de achteringang van de stallen van het Centraal Museum. Hier recht voor ligt een steiger in de singel. Met sommige rondvaartboten kun je dus hier uitstappen en naar het museum gaan.

wordt vervolgt...